© 2017 by NorStella

v/ NorStella

Hoffsveien 1A

0275 Oslo

Mail: marked@norstella.no

PRINSIPPER

Samtrafikk.no har etablert overordnede prinsipper som danner grunnlag for samarbeidet:

 

Partnerskap i samtrafikk.no er forbeholdt leverandører av tjenester for B2B utveksling av strukturerte digitale meldinger.

 

I denne sammenhengen en tjenesteleverandør i tillegg til selve transporten av meldinger også tilby tjenester for:

 

  • Formatkonvertering – konvertering til og fra det formatet som er avtalt i utvekslingsavtalen.

  • Innholdskontroll og bearbeiding - kontroll og eventuell bearbeiding av informasjonsinnholdet i en melding for å tilpasse meldingen best mulig til videre håndtering hos meldingsmottaker.

  • Test- og verifikasjonstjenester - I forbindelse med etablering av meldingsutvekslingen vil det være ønskelig å foreta testing av meldingene. Det er også mulig å verifisere meldinger mot standarden som benyttes. Dette skal kunne gjøres både i en testfase og i produksjon.

  • Generering av kvittering - For meldingsmottakere som ikke er i stand til å generere og returnere kvitteringer for mottatte meldinger, skal mottakers tjenesteleverandør kunne generere en kvittering som sendes til utsteder.

  • Fullmaktstjenester - Avsender og Mottager kan gi fullmakter til sin valgte tjenesteleverandør i forbindelse med elektronisk meldingsutveksling.

 

Merkantile prinsipper:

  • Hver tjenesteleverandør skal ha egne forretningsmessige avtaler med sine kunder, som er avsendere og/eller mottakere av ehandelsmeldinger.

  • Avtaler om Samtrafikk mellom tjenesteleverandører inngås bilateralt. Slike avtaler skal følge vedtatte prinsipper i samtrafikk.no.

  • Det skal i utgangspunktet ikke avregnes kompensasjon mellom tjenesteleverandør for utveksling av e-handelsmeldinger under samtrafikk.