top of page

INTEROPERABILITET

INTEROPERABILITET

Interoperabilitet er en egenskap ved et system som innebærer at grensesnitt er fullstendig forstått, slik at systemet kan arbeide sammen med andre systemer i en hvilken som helst implementasjon, uten restriksjoner.

Semantisk interoperabilitet innebærer at også meningsinnholdet i det som utveksles forstås på samme måte av flere systemer og brukere.

 

Samtrafikk.no har som målsetting at handelsmeldinger sendt til en tjenesteleverandør skal kunne behandles og formidles videre, selv om mottakeren benytter seg av tjenester fra en annen leverandør enn avsenderen.

Dette krever at tjenesteleverandørene følger noen felles prinsipper for kommersielle, juridiske, og tekniske forhold.

bottom of page