© 2017 by NorStella

v/ NorStella

Hoffsveien 1A

0275 Oslo

Mail: marked@norstella.no

PUBLIKASJONER

Samtrafikk.no har utarbeidet dokumentmaler for:

  • Avtale om samtrafikk mellom Meldingssentraler (bilateral)

  • Utvekslingsavtale mellom avsendere og mottakere av elektroniske e-handelsmeldinger

 

Malene kan fritt benyttes, også av selskaper som ikke er medlem i samtrafikk.no.

Ta kontakt med marked@norstella.no for å få tilsendt malene.