top of page
Extending your e-business reach ...
NORGES STØRSTE NETTVERK FOR SAMTRAFIKK

Samtrafikk.no er et samarbeid mellom de ledende tjenesteleverandørene for utveksling av digital, strukturert handelsinformasjon i det norske B2B-markedet. Operatørene konkurrerer om kunder i det samme markedet, men vi samarbeider om felles kjøreregler og prinsipper for å øke utbredelsen og rekkevidden for våre kunder. Samarbeidet gjør samtrafikk mellom operatørene enklere, mer fleksibel og billigere for våre kunder.

Samtrafikk.no har som mål å øke samtrafikk. Resultatet av økt samtrafikk mellom operatørene er raskere implementering og utbredelse av løsningene, økt kvalitet og forutsigbarhet på etablert og ny trafikk, og lavere pris for våre kunder. Alle partnere i Samtrafikk.no er aktive pådrivere for å oppnå dette.

MÅLSETTINGER

  • Bidra til en felles forståelse for retningslinjer omkring Samtrafikk i et skandinavisk og europeisk marked.

  • Være en sentral pådriver i faglige spørsmål, påvirke og fremme felles interesser i forhold til myndigheter og næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

  • Etablere og forvalte prinsipper for samtrafikk mellom Meldingssentraler

OM OSS
PARTNERE
PostNordStrålfors_logo.png
Postimessaging Logo3.jfif
Logiq logo.png
Pagero Logo.jpg
TietoEvry.png
isys logo.png
Compello Logo.png
PARTNERE
HVA VI GJØR
BLI PARTNER - KONTAKT OSS

Takk! Melding er sendt. Du hører snart fra oss.

BLI PARTNER
bottom of page