Samtrafikk.no v/NorStella Hoffsveien 1A, 0275 Oslo Tel +47 988 66 211
Traffic River

Om oss


Samtrafikk.no er et bransjeforum for økt samtrafikk. Forumets åtte medlemmer er anerkjente, solide leverandører av elektroniske tjenester. Vi håndterer alle formater på alle kanaler. Samtrafikk.no sikrer fleksibilitet. Vi gjør det enklere å utvikle en helhetlig strategi for samtrafikk fordi vi håndterer all digital meldingsutveksling, ikke bare efaktura!


03-07-2012

Norges største nettverk for samtrafikk

Samtrafikk.no medlemmer konkurrerer om kunder i det samme markedet, men vi deler en filosofi: Vårt samarbeid gjør samtrafikk enklere, mer fleksibelt og billigere for norske virksomheter.

Samtrafikk.no har som mål å øke samtrafikk. Resultatet av økt samtrafikk er lavere pris, høyere kunnskap, større interesse og bedre forståelse. Gjennom Samtrafikk.no skal våre medlemmer være aktive pådrivere som bidrar til dette resultatet.

Vi utvikler og formidler maler og prinsipper for samtrafikk.

Det sikrer enhetlig utvikling av økt samtrafikk for våre medlemmers kunder.

Vi utarbeider kjøreregler for samtrafikk mellom våre medlemmer og våre medlemmers kunder.

Det forenkler samtrafikk for alle aktører som velger leverandør blant våre medlemmer.

Vi deler kunnskap, avtaler og maler åpent med alle.

Det øker alle aktørenes forståelse for samtrafikk.

Vårt samarbeid øker totalvolumet for samtrafikk

Det gjør samtrafikk billigere for våre medlemmers kunder.Tips en venn Skriv ut