Samtrafikk.no v/NorStella Hoffsveien 1A, 0275 Oslo Tel +47 988 66 211
Overpass of the light trails

Samtrafikk

Medlemmene i samtrafikk.no utvikler og formidler maler og prinsipper for formidling av elektroniske dokumenter fra en utsteder til en mottaker, basert på kunnskap, avtaler og maler som er åpent for alle.

Samtrafikk planlegger med 4 møter i 2017.

Om samtrafikk.no og Efaktura -  les mer

Samtrafikk.no avholdt ordinært medlemsmøte 29. februar 2016. Samtrafikk.no består av de ledende leverandørene av tjenester for utveksling av strukturerte handelsmeldinger på det norske markedet.

Regnskap Norge redegjorde i møtet for lovkrav og praktiske løsninger ved medlemmenes formidling og øvrig behandling av lovregulert informasjon i elektroniske salgsdokumenter. Øvrige saker var tett knyttet til gruppens målsetting; nemlig å øke utbredelse, volum og kvalitet på utveksling av elektroniske handelsmeldinger.

Neste møte i gruppen avholdes i mai.

Samtrafikk.no

samtrafikk.no er et bransjeforum som består av de ledende meldingsformidlerne på det norske markedet. Gruppen samarbeider for å forenkle og forbedre samtrafikk, slik at kundene oppnår rask utbredelse og høy kvalitet på sine løsninger for elektronisk dokumentutveksling. samtrafikk.no var tidligere kjent som b2bconnect.

Samtrafikk.no motarbeider trafikk-kaos

Forestill deg at du bare kan ringe til de som har samme telefonabonnement som deg. At du må kjøpe en lang rekke abonnementer for å kunne ringe alle du ønsker!

Overført til samtrafikk er dette et scenario vi kontinuerlig motarbeider gjennom å forene bransjens viktigste aktører i dette bransjeforumet. Samtrafikk.no er motsatsen til kaosscenarier; vi jobber for å samkjøre felles kjøreregler for smidig, oversiktlig digital elektronisk samhandling gjennom utveksling av elektroniske dokumenter.

At vi har samtrafikk oss i mellom innebærer at vi videreformidler dine dokumenter på en sikker måte, og slik at en utsteder eller mottaker kun må forholde seg til én aktør: En av oss!

Kort om samtrafikk.no

  • Utvikler og formidler maler og prinsipper for formidling av elektroniske dokumenter fra en utsteder til en mottaker.
  • Utarbeider kjøreregler for vederlagsfri utveksling av dokumenter oss i mellom.
  • Deler kunnskap, avtaler og maler åpent med alle.
  • Øker totalvolumet for elektronisk samhandling gjennom utveksling av elektroniske, strukturerte dokumenter, spesielt Efaktura.
  • Påvirker utviklingen fordi vi samlet er størst på b2b. 

Norges største nettverk for formidling av elektroniske fakturaer

  • 139 millioner fakturaer formidles i dag av samtrafikk.no ni medlemmer.
  • samtrafikk.no medlemmer har 90 % av all bedrift-til-bedrift fakturaformidling i Norge.

Alle formater og alle typer dokumenter på alle kanaler

Samtrafikk.no er et bransjeforum for økt samtrafikk. Forumets åtte medlemmer anerkjente, solide leverandører av elektroniske tjenester.

Med samtrafikk.no vil vi være en premissleverandør for utvikling av samtrafikk på en måte som kommer norske virksomheter til gode. Som landets største samtrafikkforum utøver vi innflytelse gjennom samarbeid.