Samtrafikk.no v/NorStella Hoffsveien 1A, 0275 Oslo Tel +47 988 66 211

Efaktura!Efaktura til offentlig sektor er obligatorisk

Fra 1.juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater å kreve i sine leverandøravtaler at leverandører skal sende faktura elektronisk. Formatet dette skal ha er EHF (Elektronisk Ehandelsformat).

Alle våre medlemmer er godkjente formidlere (aksesspunkt) av EHF etter den standarden som kreves. Alle mottakere må ha en avtale med et aksesspunkt og alle parter er sterkt oppfordret til å benytte aksesspunktinfrastrukturen for å formidle de elektroniske fakturaene.

All dokumentformidling – ikke bare fakturaer

Alt henger sammen! Samtrafikk handler om virksomhetens totale behov for meldingsformidling, hvor efaktura representerer en viktig del – men ikke alt.

Der andre nettverk og bransjeforum kun tilbyr efaktura leverer våre medlemmer digital håndtering av alle dokumenttyper. Det gir deg som kunde mulighet for å utvikle en helhetlig strategi for håndtering av all digital meldingsformidling.

Sterke aktører – 90 % av totalmarkedet

Våre medlemmer er anerkjente, solide og sterke i sine markeder. Medlemmene i samtrafikk.no skal være i forkant med morgendagens kunnskap om samtrafikk som tema og tjeneste. Efaktura har høy prioritet i 2012.

Vårt mål som bransjeforum er å ivareta norske virksomheters behov for smidig, samkjørt samtrafikk – med 90 % av totalmarkedet for elektronisk meldingsutveksling kan du være trygg på at vi forvalter dine interesser med kompetent innflytelse.

Fleksibilitet: Vi tilpasser løsningene til kundenes grensesnitt

Kunder har ulike behov for tilpasning. Andre bransjeforum kan si; her er vårt grensesnitt, bruk dette! Samtrafikk.no medlemmer vil helelr spørre; hva slags grensesnitt trenger din virksomhet?

Difis definisjon av efaktura

Elektronisk faktura, kreditnota og purring er forsendelse av datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden. Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav. Faktura, kreditnota og purring skal ikke være en pdf-fil.

Samtrafikk.no:

  • 90 % av b2b-markedet i Norge
  • For smidig digital samferdsel
  • Med enklere kjøreregler
  • Mot felles mål
  • ...Samarbeide!
  • ...Utvikle!
  • ...Dele kunnskap!


Tips en venn Skriv ut